Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1021Progress Billing: Hak ediş
1022Progress Payment: Hak ediş Ödemesi
1023Projected Unit Credit Method: Öngörülen Yükümlülük Yöntemi
1024Promissory Notes: Senetler (Bonolar, Çekler)
1025Property İnterest: Mülke İlişkin Hak
1026Property, Plant And Equipment: Maddi Duran Varlıklar
1027Proportionate Consolidation: Oransal Konsolidasyon
1028Proposed İmprovements: Önerilen İyileştirmeler
1029Prospective Application: Olası (Beklenen) Uygulama
1030Provision: Karşılık
1031Provision For Loss: Zarar Karşılığı
1032Prudence: İhtiyatlılık
1033Public Securities Markets: Halka Açık Menkul Kıymetler Piyasaları
1034Purchase Consideration: Satın Alma Bedeli, Satın Alma Tutarı
1035Purchase Method: Satın Alma Yöntemi
1036Purchase Price: Satın Alma Fiyatı
1037Purchased Options: Satın Alınmış Opsiyon
1038Put Option: Satım Opsiyonu
1039Puttable: Satılabilir
1040Qualify For Recognition/ Derecognition: Kayda Alınması/Muhasebeleştirilmesi Uygun Görülen /Görülmeyen
1041Qualifying Asset: Özellikli Varlık
1042Qualifying İnsurance Policy: Özellikli Sigorta Poliçesi
1043Qualitative Characteristic: Niteliksel Özellikler
1044Quoted Market Price: Kayıtlı (Kote Edilmiş) Piyasa Fiyatı
1045Rate: Oran
1046Realisable Value: Gerçekleşebilir Değer
1047Reasonable Estimate: Gerçeğe Uygun (Makul) Tahmin
1048Rebates: İndirimler
1049Rebuttable Presumption: Aksi İspat Edilene Kadar Hukuken Geçerli Öngörü
1050Receivables: Alacaklar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir