Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1051Recognition: Kayda Alma / Muhasebeleştirme
1052Recognition As An Expense: Giderleştirme
1053Recognition Criteria: Kayda Alma / Muhasebeleştirme Kriteri
1054Reconciliation: Mutabakat Yapma / Teyitleşme
1055Recoverability: Geri Kazanılabilirlik
1056Recoverable: Geri Kazanılabilir
1057Recoverable Amount: Geri Kazanılabilir Tutar
1058Redemption: İtfa
1059Refinancing: Borcun Yenilenmesi (Borcun Temdidi, Yeniden Finanse Etme)
1060Reformatted : Yeniden Düzenlenmiş
1061Regulator: Düzenleyici
1062Reimbursement: Tazminat (Tazmin Etme)
1063Reinsurance Contract: Reasürans Poliçesi
1064Reinsurer: Reasürör (Sigortacıyı Sigortalayan)
1065Reinvestment Of Dividends: Hisse Senedine Dönüşümlü Temettü
1066Related Parties: İlişkili Taraflar
1067Related Party Disclosures: İlişkili Taraf Açıklamaları
1068Related Party Transaction: İlişkili Tarafla İşlem
1069Relevance: Geçerlilik (İlgililik)
1070Reliability: Güvenilirlik
1071Reliability Exception: Güvenilirlik İstisnası
1072Reliable Measurement Test: Güvenilir Ölçüm Testi
1073Remeasurement: Yeniden Ölçüm
1074Rendering Of Services: Hizmetlerin Sunumu
1075Renewal Rights: Yenileme Hakları
1076Reorganisations: Yeniden Örgütlenmeler (Düzenlemeler, Yapılandırmalar)
1077Repairs And Maintenance: Bakım Ve Onarımlar
1078Repayment: Geri Ödeme
1079Replacement Cost Of An Asset: Bir Varlığın Yerine Koyma Maliyeti
1080Reportable Segment: Raporlanabilir Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir