Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1081Reporting Currency: Raporlama Para Birimi
1082Reporting Date: Raporlama Tarihi
1083Reporting Enterprise: Raporlayan Kuruluş
1084Reporting Entity: Raporlayan İşletme (İşletme Bölümü)
1085Reporting Package: Raporlama Paketi
1086Reporting Period: Raporlama Dönemi
1087Repurchase Agreement: Geri Alım Sözleşmesi, Repo
1088Research: Araştırma
1089Reserve: Yedek, İhtiyat
1090Residual Value: Kalıntı Değer
1091Restatement: Yeniden İfade Etme
1092Restructing: Yeniden Yapılandırma
1093Restructing Provision: Yeniden Yapılandırma Karşılığı
1094Result: Sonuç
1095Retail: Perakende
1096Retail Method: Perakende Yöntemi
1097Retail Store Chain: Perakende Mağaza Zinciri
1098Retained Earnings: Dağıtılmamış Karlar
1099Retirement Benefit Plans: Emeklilik Sosyal Yardım Planları
1100Retrospective Application: Geriye Dönük (Makable Şamil) Uygulama
1101Retrospective Application: Geriye Dönük(Makable Şamil) Uygulama
1102Return On Investment: Yatırım Karlılığı
1103Return On Plan Assets (Of An Employee Benefit Plan): Sosyal Güvenlik Planı Yatırım Getirisi
1104Revaluation: Yeniden Değerleme
1105Revaluation Reserve: Yeniden Değerleme Yedeği
1106Revaluation Surplus: Yeniden Değerleme Fazlası
1107Revalued Amount Of An Asset: Bir Varlığın Yeniden Değerlenmiş Tutarı
1108Revenue: Hasılat, Gelir
1109Reversal: Ters Kayıt, İptal
1110Reverse Acquisition: Ters Edinim

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir