Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1111Reverse Share Split: Nominal Değeri Artırarak Hisse Senetlerini Birleştirme
1112Revised (IAS): Gözden Geçirilmiş (Yeniden Düzenlenmiş)
1113Rewards Associated With A Leased Asset: Finansal Kiralamadan Doğan Kazanımlar
1114Right Of Set- Off: Mahsup Etme Hakkı
1115Rights İssue: Yeni Haklar İçeren İhraç
1116Risk: Risk
1117Risk Averse:Riskten Kaçınma
1118Risk Based Auditing:Riske Dayalı Denetim/Risk Odaklı Denetim
1119Risk Lover:Risk Alma
1120Risk Exposure: Risk Tutarı
1121Risks Associated With A Leased Asset: Finansal Kiralama Konusu Varlıkla İlgili Riskler
1122Roll Back: Tutarı Geriye Çekme
1123Roll Forward: Tutarı İleriye Taşıma
1124Royalty: İsim Hakkı
1125Sale: Satış
1126Sale And Leaseback Transaction: Satış Ve Geri Kiralama İşlemi
1127Savings Account: Tasarruf Hesabı
1128Scope: Faaliyet Alanı, İçerik, Kapsam
1129Secondary Segment Information: İkincil Bölüm Bilgisi
1130Securities: Menkul Kıymetler
1131Securitisation: Aktiflere Dayalı Menkul Kıymet İhracı
1132Segment: Bölüm, Kısım, İş Dalı, Faaliyet Alanı
1133Segment Assets: Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Varlıkları
1134Segment Expense: Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Gideri
1135Segment Result: Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Performansı
1136Segment Revenue: Bölüm/İş Dalı/Faaliyet Alanı Hasılatı
1137Self- Constructed Asset: İşletmece İmal (İnşa) Edilen Varlık
1138Self- Insurance: Dahili Sigorta İşlemi
1139Selling Price: Satış Fiyatı
1140Sensitivity Analysis: Duyarlılık Analizi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir