Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
91Application Of Requirements: Koşulların( Kuralların, Gereklerin) Uygulanması
92Arm’s Length Transaction: Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem
93Asking Price: Teklif Fiyatı
94Assess: Değer Biçmek
95Asset: Varlık ( Aktif)
96Asset Exchange Transactions: Varlık Takas/Değişim İşlemleri
97Assets Acquired: Edinilen Varlıklar
98Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund: Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar
99Associate: İştirak
100Auction:İhale
101Audit:Denetim
102Audit Report: Denetim Raporu
103Authorise (Financial Statements For İssue): Onaylama (Finansal Tabloların Yayınlanması İçin)
104Available- For Sale Financial Assets: Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
105Balance Sheet: Bilanço
106Balance Sheet Date: Bilanço Tarihi
107Balance Sheet Liability Method: Bilanço Yükümlülük Metodu
108Bank: Banka
109Bank Overdraft: Borçlu Cari Hesap
110Bank statementHesap ekstresi
111Bankruptcy: İflas
112Basic Earnings Per Share: Adi Hisse Başına Kar
113Basis For Conclusions: Gerekçe
114BearHisselerin düşeceğini önceden tahmin edip hisseleri elinden çıkaran kişi
115Benchmark Treatment: Temel Yöntem
116Benefit: Fayda
117Benefit (Cont): Personel Sosyal Yardımları
118Benefit Obligation: Sağlanan Faydalara İlişkin Yükümlülükler
119Benefit To Users: Kullanıcılara Sağlanan Faydalar
120Best Estimate: En İyi Tahmin (Öngörü)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir