Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1171Sinking Fund: İtfa Fonu
1172Social Security: Sosyal Güvenlik
1173Social Security Contribution: Sosyal Güvenlik Yardımı
1174Solvency: Borç Ödeme Gücü
1175Special Purpose Entity : Özel Amaçlı İşletme
1176Specific İdentification Of Cost: Projeye Özgü Maliyetlerin Tesbiti
1177Spin- Off: Kısmi Yeniden Yapılandırma
1178Spot Exchange Rate: Geçerli (Spot) Kur
1179Spread:Alış-Satış Farkı
1180Stand- Alone Basis: Solo Bazda
1181Stand- Alone Entity: Solo Bazda Raporlayan İşletme
1182Standart Cost Method: Standart Maliyet Yöntemi
1183Standby Letters Of Credit: Sınırlı Süreli Teminat Akredifi
1184Standing Interpretation Committee: Standartları Yorumlama Komitesi
1185Start- Up Costs: Kuruluş/Başlama Maliyetleri
1186State- Controlled Entities: Kamu İktisadi Teşebbüsleri
1187Statement Of Cash Flows= Cash Flow Statement: Nakit Akış Tablosu
1188Statement Of Changes In Equity: Özkaynaklar Değişim Tablosu
1189Statement Of Compliance With IFRSs: UFRS’ye Uyum Tablosu
1190Statement Of Income= Income Statement: Gelir Tablosu
1191Stewardship Of Management: Yönetimin Sorumluluğu
1192Stock Market: Menkul Değerler Piyasası/Borsa
1193Stop- Loss: Zararı Durdurma Satışı
1194Straight- Line Method: Doğrusal Amortisman Yöntemi
1195Straight- Line Method: Doğrusal Yöntem
1196Subsidiary: Bağlı Ortaklık
1197Subsidies: Devlet Yardımları ( Sübvansiyon)
1198Substance Over Form: Özün Önceliği
1199Substantively Enacted: Yürürlüğe Girmek Üzere Olan (Henüz Yasalaşmamış Ancak Yasalaşacağı Kesine Yakın Olan )
1200Superannuation Scheme: Süper Emeklilik Planı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir