Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1201Superseded Versions: Yenilenen Kısımlar
1202Supervisory Non- Management Directors: İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyeleri
1203Surety Bonds: Kefalet Senetleri
1204Surrender Option: Sigorta Tazminat Seçeneği
1205Surrender Values: Sigorta Tazminat Tutarı
1206Swap Contract: Vadeli Takas/Değişim Sözleşmesi
1207Syndication: Konsorsiyum (Sendikasyon)
1208Synthetic İnstrument: Sentetik Türev Ürün
1209Tainting: Cezai Kural İhlali
1210Tangible Asset: Maddi Duran Varlık
1211Targeted Exemptions: Hedeflenen Muafiyetler
1212Tax: Vergi
1213Tax Base: Vergiye Esas Değer / Vergi Matrahı
1214Tax Base Of An Asset Or Liability: Bir Varlık Veya Borcun Vergiye Esas Değeri/Matrahı
1215Tax Effects: Vergi Etkileri
1216Tax Expense (Tax İncome): Vergi Gideri (Vergi Geliri)
1217Tax Liability: Vergi Borcu
1218Tax Purposes: Vergi Amaçları
1219Tax Rate: Vergi Oranı
1220Taxable Profit (Tax Loss): Vergilendirilebilir Mali Kar/Mali Zarar
1221Taxable Temporary Difference: Vergilendirilebilir Geçici Fark
1222Temporary Difference: Geçici Fark
1223Tender Offer: İhale
1224Termination Benefits: İşten Çıkarma Tazminatları
1225Tests Goodwill For Impairment: Şerefiye Değer Kaybı (Düşüklüğü) Analizleri
1226Theoretical Ex- Rights Value Per Share: Hisse Senedi Hakları Kullanıldıktan Sonraki Hisse Başına Teorik Değer
1227Time- Weighting Factor: Zaman Ağırlık Faktörü
1228To ‘Manufacture’ Gains: Duran Varlık Takas/Değişim Karları
1229Top- Down Test: Yukarıdan Aşağıya Hesaplama
1230Total Return Swap: Toplam Getirilerin Takası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir