Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1231Trade Date: Ticari İşlem Tarihi
1232Trade Receivable: Ticari Alacak
1233Trading- Financial Asset Or Liability Held For Trading: Ticari (Alım Satım Amacıyla) Amaçla Elde Tutulan Finansal Varlık Veya Borçlar
1234Transaction: İşlem
1235Transaction Costs (Financial Instruments): İşlem Maliyetleri (Finansal Araçlar)
1236Transfer: Transfer, Devir, Aktarma
1237Transferee: Transfer Edilen (Devir Edilen Veya Alan)
1238Transferor:Transfer Eden (Devir Eden Veya Veren)
1239Transitional Liability (Defined Benefit Plans): Geçici Yükümlülük (Tanımlanmış Sosyal Güvenlik Planları)
1240Translation Difference: Kur Farkı
1241Translation Method: Yabancı Para Çevrim Yöntemi
1242Translation Of Foreign Currency: Yabancı Paranın (Döviz) Çevrilmesi
1243Translation Of The Financial Statements: Finansal Tabloların Bir Başka Para Biriminden İfade Edilmesi
1244Translation Of The Presentation Currency: Raporlamada Kullanılan Para Birimi Cinsinden İfade Etme
1245Transparency: Şeffaflık
1246Treasury Shares: İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri
1247Triggering Event: Tetikleyici Olay
1248Trust Activities: Özel Amaçlı Vakıf Faaliyetleri
1249Trustee: Mütevelli
1250Two- Class Ordinary Shares: Farklı Temettü Oranına Sahip Adi Hisse Senetleri
1251Ultimate Consumer:Nihai Tüketici
1252Unavoidable Cost:Kaçınılamaz Maliyet, Önlenemeyen Maliyet
1253Uncertainly:Belirsizlik
1254Unclassified Balance Sheet:Düzenlenmemiş Bilanço
1255Uncollectible Receivables:Değersiz Alacaklar
1256Unconfirmed L/C:Teyidsiz Akreditif
1257Uncontrollable Equity Capital:Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
1258Uncontrollable Expenses:Kontrol Edilemeyen Giderler
1259Uncontrollable Profit or Loss:Ana Ortaklık Dışı Kar-Zarar
1260Uncontrollable Revenues:Kontrol Edilemeyen Gelirler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir