Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1261Undeferable Cost:Ertelenemez Maliter
1262Under Construction Manufacturing:İnşa Halinde Üretim
1263Under Lot Sales:Lot Altı Satış
1264Underground and Overland plants:Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
1265Undeveloped Countries:Gelişmemiş Ülkeler
1266Undisclosed Factoring:Örtülü Faktoring
1267Unearned Finance Income:Gerçekleşmemiş Finans Geliri
1268Unemployment Insurance:İşsizlik Sigortası
1269Unexpired Expenses:Bekleme Süresi Dolmamış Giderler
1270Unfavorable Audit Report:Olumsuz Rapor
1271Unfavorable Variance:Olumsuz Sapma
1272Uniform Delivered Pricing:Tek Düzen Teslim Fiyatı
1273Unimportant Errors:Önemsiz Hatalar
1274Union:Sendika
1275Union Due:Sendika Aidatı
1276Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey:Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-TURMOB
1277Unit Basis Depreciantion Method:Hizmet Birimlerine Göre Amortisman Yöntemi
1278Unit Cost:Birim maliyet
1279Unit of production Method:Üretim Birimi Yöntemi
1280Unit Pricing:Birim Fiyatlama
1281Unit Revenue:Birim Hasılat
1282Unit-Based systems:Birime Dayalı Sistemler
1283Unit-Level Activities:Birim Düzeyinde Maliyetler
1284Unliquidation Dissolve:Tasfiyesiz İnfisah
1285Unlocal Check:Mahalli Olmayan Çek
1286Unpaid Capital:Ödenmemiş Sermaye
1287Unpaid Non-Quota Export:Bedelsiz İhracat
1288Unpaid Non-Quota Import:Bedelsiz İthalat
1289Unproductive Wages:Yardımcı İşçilik
1290Unreal Wage:Kurumcu Ücreti

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir