Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1291Unreal Rent:Hesapsal Kira
1292Unrepetitive Activities:Tekrar Edilmeyen Maliyetler
1293Unsecured Credits:Teminatsız Krediler
1294Unsecured Claim:Adi Alacaklar
1295Unsystematic Risk:Sistematik Olmayan Risk
1296Untied Credits:Serbets Krediler
1297Upper Vertical Concentration:Yukarı Dikey Yoğunlaşma
1298Used Goods::Kullanılmış Mallar
1299Useful Expenses:Faydalı Giderler
1300Useful Life: Yararlı Ömür
1301Ultimate Controlling Party: Nihai Kontrol Gücüne Sahip Taraf
1302Unallocated Surplus: Dağıtılmamış Olumlu Fark
1303Unamortised: İtfa Edilmemiş
1304Unbundle: Unsurların Tek Tek Gösterilmesi
1305Uncertain Event: Belirsiz (Kesin Olmayan) Olay
1306Uncollectability: Tahsili Şüpheli Duruma Gelme
1307Understandability: Anlaşılabilirlik
1308Underwriting Year: Poliçe Süresi
1309Undistributed Earnings: Dağıtılmamış Kazançlar (Karlar)
1310Undue Cost Or Effort: Kesinleşmemiş Maliyet Veya Harcamalar
1311Unearned Finance Income:Kazanılmamış Finansman Geliri
1312Unearned Premiums: Kazanılmamış Primler
1313Unguaranteed Residual Value: Garanti Edilmemiş Kalıntı Değer
1314Uniform Accounting Policies: Tekdüzen Muhasebe Politikaları
1315Unit Of Production: Üretim Birimi
1316Unit Trust: Tröst Birliği
1317Unit Value: Birim Değer
1318Uniting Of Interests: Çıkarların Birleştirilmesi
1319Unquoted: Borsa Kaydında Olmayan
1320Upstream Transactions: Ortaklarla İşlemler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir