Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1321Useful Life: Faydalı Ömür, Hizmet Süresi
1322User (Of Financial Statements): Kullanıcı (Finansal Tabloları Kullanan)
1323Users: Kullanıcılar
1324Users Of Financial Statements: Finansal Tabloların Kullanıcıları
1325Vacation book:İzin Defteri
1326Vacation Payment:İzin Ücreti
1327Vacation-Pay:Genel Tatil Ücreti
1328Valid Costs:Geçerli Maliyetler
1329Validity:Geçerlilik
1330Valuation:Değerleme
1331Valuation Accounts:Değer Düzenleyici Hesaplar
1332Valuation Errors:Değerleme Hataları
1333Valuation-Unity Principle:Değerlemede Birlik İlkesi
1334Value Added:Katma Değer
1335Value Added Tax Deferred to Future Years or Written Off:Gelecek Yıllara Ertelenen veya Tekin Edilen KDV
1336Value Added Tax Received:Hesaplanan KDV
1337Value Added Tax to Deduct:İndirilecek KDV
1338Value Added Using Table:Katma Değer Kullanım Tablosu
1339Value Analysis:Değer Analizi
1340Value Chain:Değer Zinciri
1341Value Correction:Değer Düzeltimi
1342Value Date:Valör
1343Value Difference of Securities Issued:Menkul Kıymetler İhraç Farkları
1344Value Engineering:Değer Mühendisliği
1345Value of Equal:Emsal Bedel
1346Valueable Financial Documents:Değerli Kağıtlar
1347Value-Added Activities:Katma değeri Olan Faaliyetler
1348Value-Added Cost:Katma Değer Yaratan Maliyet
1349Value-Added Tax:Katma Değer vergisi
1350Variable:Değişken

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir