Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1351Variable Cost Method:Değişken Maliyet Yöntemi
1352Variable Cost Ratio:Değişken Maliyet Oranı
1353Variable Estimation Sampling Method:Niceliklere göre tahmin örneklemesi
1354Variable Expenses:Değişken Giderler
1355Variable Plans:Değişken Planlar
1356Variable Working Capital:Değişken İşletme Sermayesi
1357Variance:Sapma
1358Variance Accounts:Fark Hesapları
1359Variance Analysis:Sapma Analizleri
1360Variance Balance Sheets:Değişim Bilançoları
1361Vehicles:Taşıtlar
1362Venture Capital:Risk Sermayesi
1363Venture Capital Investment:Risk Sermayesi yatırımı
1364Venture Capital Investment Company:Risk Sermayesi Yatırım ortaklığı
1365Vertical Analysis:Dikey Yüzde Yöntemi
1366Vertical Growing:Dikey Büyüme
1367Vertical Holding:Dikey Holding
1368Vertical Integration:Dikey Bütünleşme
1369Vertical Integration Strategy:Dikey Bütünleşme Stratejisi
1370Vertical Mergers:Dikey Birleşmeler
1371Vertical Percentage Balance Sheet:Dikey Yüzde Bilançosu
1372Vertical Percentage Income Statement:Dikey Yüzde Gelir Tablosu
1373Vested Benefits:Yan Haklar
1374Virement:Virman
1375Visa Coupons:Visa Kuponları
1376Visual Proofs:Görsl Kanıtlar
1377Volume-Profit Chart:Hacim-Kâr Grafiği
1378Variable Overhead Variance:Değişken Genel Üretim Giderleri Sapması
1379Valid Expectation: Geçerli Beklenti
1380Value Added Statement: Katma Değer Tablosu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir