Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1381Value in Use: Kullanım Değeri
1382Variable Production Overheads: Değişken Genel Üretim Giderleri
1383Venturer: Ortak Girişimci, Risk Sermayedarı
1384Vested Employee Benefits: Giydirilmiş Personel Sosyal Hakları
1385Wage:Ücret
1386Wage Book:Ücret Defteri
1387Wage Rate:Ücret Haddi
1388Wage Standart:Ücret Standardı
1389Wage Systems:Ücret Sistemleri
1390Wages Against Unworking:Mesaisiz Ücretler
1391Wages Against Working:Mesai Karşılığı Ücretler
1392Wages And Other Labour Expenses:İşçi Ücret ve Giderleri
1393Walk-Out:İşi Bırakma
1394Warehouse:Ambar,Umumi Mağaza
1395Warehouse Book:Ambar Defteri
1396Warehouse Entry Slip:Ambar tesellüm fişi
1397Warehouse Receipt:Ambar makbuzu, Makbuz senedi, Emtia senedi
1398Warehousing Contract:Ardiye Sözleşmesi
1399Warehousing:Depolama
1400Warning and Penalty Book:İhtar ve Ceza Defteri
1401Warrant: Hisse Alma Hakkı Veren Finansal Araç
1402Warranty: Garanti
1403Waste:Fire,ıskarta
1404Wealth Taxes:Server Vergisi
1405Wealth Value:Servet Değeri
1406Week-End Wage:Hafta Tatili Ücreti
1407Weight List:Çeki Listesi
1408Weighted Average Cost of Capital:Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
1409Wighted Average Method:Tartılı Ortalama Yöntemi
1410Wheregol-Where Gone Statement:Nereden Geldi Nereye Gitti tablosu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir