Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1411Whole Asset Balance Sheet:Tüm Varlık Bilençosu
1412Whole Asset Protability:Tüm Varlıkların Karlılığı
1413Whole Capital Probability:Tüm sermaye Karlılığı
1414Whole Capital Turnover:Tüm Sermaye Dönüş Katsayısı
1415Wholesale Barter:Toptan Barter
1416Wholesale Foreign Exchange Market:Toptan Döviz Piyasası
1417Wholesaler:Toptancı
1418Wholesaling:Toptancılık
1419Window Dressing:Bilançonun Süslenmesi
1420With Recourse Factoring:Geri Dönülebilir Faktoring
1421Withholding:Stopaj
1422Work Advances:İş Avansları
1423Work and Trade Banks:İş ve Ticaret Bankaları
1424Work Banking:İş Bankacılığı
1425Work center:İş Merkezi
1426Work Density Coefficient:İş Yoğunluk Katsayısı
1427Work in Process Turnover:Yarı mamul Devir Hızı
1428Work in process:Yarı Mamul, yarı Mamuller-Üretim
1429Work Measurement:İş Ölçümü Yaklaşımı
1430Work Order:İş Emri
1431Worker:İşçi
1432Working and Identity Card:Çalışma ve Kimlik Karnesi
1433Working Capacity:Çalışma Kapasitesi
1434Working Document:Çalışma Belgesi
1435Working Hours:Çalışma Süresi
1436Working Capital:Çalışma Sermayesi
1437Working Licence Fee on Vacation Days:Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
1438Working papers:Çalışma Kağıtları
1439Working Sheet:Çalışma Tablosu
1440Workshop:Atölye,çalıştay

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir