Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1441Workshop Production System:Atölye Üretim Sistemi
1442World Banks:Dünya Bankaları
1443Worthless Inventories:Değerini Kaybetmiş Stoklar
1444Written notice:Yazılı Bildirim
1445Written Notification:Tahrir İhbarnamesi
1446Written Taxation:Tahrire Göre Vergi Tarhı
1447Wear And Tear: Aşınma Ve Yıpranma
1448Weather Derivatives: İklime Dayalı Türev Ürünleri
1449Weighted Average: Ağırlıklı Ortalama
1450Weighted Average Cost Formula: Ağırlıklı Ortalama Maliyet Formülü
1451Wholly- Owned Subsidiary: Tamamına Sahip Olunan Bağlı Ortaklık
1452Wholesale: Toptan
1453Work In Progress: Yarı Mamul
1454Working Capital: İşletme Sermayesi
1455Write- Down: Defter Değerini Düşürme/Azaltma
1456Written Option: Yazılı Opsiyon
1457Year- To- Date: Yılbaşından Bugüne Kadar
1458Year-End balance sheet:Dönem Sonu Bilançosu
1459Year-End Inventory:Dönem Sonu Envanteri
1460Yield:Getiri, Randıman, Verim
1461Yield Value:Verim Değeri
1462Zero Based Production:Sıfır Tabanlı Üretim
1463Zero Coupon Bonds:Sıfır Kuponlu Tahviller
1464Zero-Based Budgets:Sıfır Tabanlı Bütçeler
1465Zero-Defect Policy:Sıfır Hata Politikası
1466Zeta Analysis:Zeta Analizi
1467Z-Score:Z Notu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir