Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
121Bias: Peşin Hüküm, Taraflı, Yanlı
122Bid:Alış
123Bid Bonds: Teminat Tahvilleri
124Bid Price: İhale (Teklif) Fiyatı
125Binding Sale Agreement: Bağlayıcı (Vazgeçilmez) Satış Anlaşması
126Biological Asset: Canlı Varlık
127Biological Transformation: Biyolojik Dönüşüm
128Board Of Directors: Yönetim Kurulu
129BondTahvil
130Bonus Issue: Bedelsiz Hisse Senedi Verilmesi
131Bonus Plan: İkramiye Planı
132Book Of Contracts: Poliçeler Bütünü
133Book Value: Defter Değeri
134Borrowing Costs: Borçlanma Maliyetleri
135Bottom- Up Test: Esastan Başlayarak Sonuca Gidilen Test
136Budget Balance:Bütçe Dengesi
137Business Combination: İşletme Birleşmeleri
138Business Segment: Faaliyet Alanı / İş Dalı /
139Business Unit: İşletme Birimi
140Bull: Hisselerin yükseleceğini önceden tahmin edip hisse satın alan kişi
141Bullion: Külçe altın
142Buying Segment: Satın Alan Bölüm / İş Dalı
143Broker: Simsar
144By- Product: Yan (Tali) Ürün
145Call Options: Alım Opsiyonu
146Callable: İhbarlı (Vadeden Önce Ödenebilir, Değiştirilebilir…)
147Cap: Faiz Tavanı ( Tavan Faiz Oranı)
148Capital: Sermaye
149Capital Appreciation: Sermaye Kazancı (Gayrimenkullerle İlgili)
150Capital Asset Pricing Model: Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir