Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
151Capital Contribution: Sermaye Artırımı
152Capital Expenditure: Yatırım Harcaması
153Capital Gain: Sermaye Kazancı (Yatırım Araçlarının Satışından Ya Da Değer Artışından Elde Edilen Gelir )
154Capital Maintenance: Sermayenin Korunması
155Capital Maintenance Adjustment: Sermayenin Korunması İle İlgili Düzeltme
156Capital Market:Sermaye Piyasası
157Capitalisation: Aktifleştirme
158Capitalisation Of İnterest: Faizin Aktifleştirilmesi
159Carried At Cost: Maliyet Bedeliyle Gösterme
160Carry Forward: Aktarma, Taşıma (Nakli Yekun)
161Carrying Amount: Defter Değeri / Taşınan Değer
162Cash: Nakit
163Cash (Cont.): Kasa
164Cash a cheque: Çek bozdurmak
165Cash Basis: Nakit Esası
166Cash card: Bankamatik kartı (nakit para çekmeye yarayan kart)
167Cash Equivalents: Nakit Benzerleri (Geçici Yatırımlar)
168Cash Flow: Nakit Akışı
169Cash Flow Risk: Nakit Akış Riski
170Cash Flow Statement= Statement Of Cash Flows: Nakit Akış Tablosu
171Cash Generating Unit: Nakit Yaratan Birim
172Cash Inflow: Nakit Girişi
173Cash On Hand: Nakit Mevcudu
174Cash Outflow: Nakit Çıkışı
175Cash Payments: Nakit Ödemeler
176Cash point: Bankamatik
177Cash Price Equivalent: Peşin Fiyat Eşdeğeri
178Cash Proceeds: Nakit Tahsilat
179Cash Surrender Value: Nakit Teslim Değeri
180Catastrophe Bond: Afet Poliçesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir