Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
181Catastrophe Provisions: Afet Poliçesi Karşılıkları
182Cedant: Sedan ( Sigortalanan Sigortacı)
183Central Bank: Merkez Bankası
184Certificates Of Deposit: Mevduat Sertifikaları
185Cessation (Of Capitalisation): Aktifleştirilmenin Durdurulması
186Change (verb): Döviz bozdurmak
187Chief Executive Officer: İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
188Claim: Talep, Hak, Dava Etme
189Class A Preference Share: A Tipi İmtiyazlı Hisse
190Class Of Assets: Varlıklar Sınıfı
191Class Of Property, Plant And Equipment: Maddi Duran Varlıklar Grubu
192Classification: Sınıflandırma
193Classification Of Inventory: Stokların Sınıflandırılması
194Clearance of Accounts:Hesapların İbrası
195Close Members Of The Family Of The Individual: Bireyin Yakın Aile Fertleri / Raporlayan Kuruluşların Kararlarında Etkin Olan Grup Şirketleri
196Closing Market Prices: Borsa Kapanış Fiyatları
197Closing Rate: Kapanış Kuru, Fiyatı
198Closure of Accounts:Hesapların Kapanması
199Collateral: Teminat, Güvence
200Collateralised (Asset, Borrowing): Teminata Bağlanmış (Varlık, Borç) (Transfer Edilen Finansal Araç Karşılığında)
201Collectability: Tahsil Edilebilirlik
202Collection: Tahsilat
203Commencement: Başlangıç
204Commencement Of The Lease Term: Finansal Kiralama Sözleşmesinin Başlangıcı
205Commercial Substance:İşlemin Ticari Özü
206Commision: Komisyon
207Commitment: Taahhüt
208Commodity: Ticari Mal
209Comparability: Karşılaştırılabilirlik
210Comparability Over Time: Zaman Sürecinde Karşılaştırılabilirlik

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir