Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
211Comparable Interim Period: Karşılaştırılabilir Ara Dönem
212Comparative Balance Sheet: Karşılaştırmalı Bilanço
213Comparative Information: Karşılaştırmalı Bilgi
214Compensated Absences : Ücretli İzinler
215Completeness: Tamlık, Bütünlük
216Compliance With International Accounting Standards: Uluslar arası Muhasebe Standartlarına Uyumluluk
217Component: Kısım, Bölüm, Kalem, Unsur, Özellikli İçerik
218Compound Financial Instruments: Ortaklık Ve Alacaklılık Hakkını Sağlayan (Bileşik) Finansal Araçlar
219Compound Instrument: Bileşik Araç
220Concentration Of (Credit Etc) Risk: Risk Yoğunlaşması (Kredi Vb.)
221Configuration Of The Cash Flows: Nakit Akışlarının Niteliği
222Consequential Amendment: En Son Düzenleme
223Consideration: Ödenen, Karşılık Olarak Verilen
224Consolidated Balance Sheet: Konsolide Bilanço
225Consolidated Financial Statements: Konsolide Finansal Tablolar
226Consolidated Group: Konsolide Edilmiş Şirketler Grubu
227Consolidation: Konsolidasyon
228Consolidation Purposes: Konsolidasyon Amaçları
229Construction Contract: İnşaat Taahhüdü (Sözleşmesi)
230Constructive Obligation: Zımni Kabulden Doğan Yükümlülük
231Contingency: Koşullu
232Contingent Asset: Koşullu Varlık
233Contingent Liability: Koşullu Borç-Yükümlülük
234Contingent Rent: Koşullu Kira
235Contingent Share Agreement: Koşullu Yeni Hisse Senedi Çıkarma Sözleşmesi
236Contingently Issuable Shares: Koşula Bağlı Çıkarılabilir Hisse Senetleri
237Continuing Operations: Sürdürülen Faaliyetler
238Contract: Sözleşme
239Contracts That May Be Settled in (Ordinary) Shares Or Cash: Ödemesi Hisse Alımı Ya Da Nakitle Yapılabilen Sözleşmeler
240Contractual Arrangement: Sözleşmeye Bağlı Düzenleme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir