Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
241Contractual Obligation: Sözleşmeye Bağlı Yükümlülük
242Contractual Rights: Sözleşmeden Doğan Haklar, Sigorta Sözleşmesine Bağlı Haklar
243Contribution: Katkı
244Control: Kontrol
245Control (Of An Asset): Varlıktan Ekonomik Yarar Sağlama Gücü
246Control (Of An Enterprise): Bir İşletmenin Kontrolü; (İşletme Faaliyetlerinden Yarar Sağlamak Üzere Finansal Ve Faaliyet Politikalarını Yönetme Gücü)
247Control Number: Kontrol Sayısı ( Dönem Net Karının Potansiyel Hisse Senedi İhracına Etkisini Açıklamak Üzere)
248Convenience Translation: Uygunluk Çevirisi ( Finansal Tabloların Farklı Para İle İfade Edilmesi)
249Convergence:Yakınlaşma/Yakınsama
250Conversion Option: Değiştirme (Dönüştürme) Hakkı (Finansal Araçlarla İlgili)
251Convertible Bonds: Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
252Convertible Stock :Konvertibl Hisse
253Convertible Money :Altın veya Gümüşle Serbestçe Değiştirilebilen Kâğıt Para
254Convertible Debt: Dönüştürülebilir Borç
255Convertible Instruments: Dönüştürülebilir Araçlar
256Convertible Preference Share: Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi
257Copyright: Telif Hakkı
258Core Inflation:Çekirdek Enflasyon
259Corporate Assets: Şirket Varlıkları (Bölümlere Tahsis Konusuyla İlgili)
260Cost: Maliyet
261Cost Formula: Maliyet Hesaplama Tekniği (Stoklarla İlgili)
262Cost Method: Maliyet Yöntemi ( Yatırımlarla İlgili)
263Cost Model: Maliyet Modeli ( Bilançodaki Maddi Duran Varlıkların Gösterimi)
264Cost Of An Acquisition: Elde Etme Maliyeti (Ödenen Bedel Veya Değiştirilen Varlığın Gerçeğe Uygun Değeri)
265Cost Of An Asset Acquired in Exchange Or Part Exchange For Dissimilar Asset: Benzer Olmayan Bir Varlıkla Tamamen Veya Kısmen Takas Edilen/Değiştirilen Varlığın Maliyeti
266Cost Of An Asset Acquired in Exchange Or Part Exchange For Similar Asset: Benzer Bir Varlıkla Tamamen Veya Kısmen Takas Edilen/Değiştirilen Varlığın Maliyeti
267Cost Of An Investment: Yatırım Maliyeti
268Cost Of Conversion: Dönüştürme Maliyeti
269Cost Of Inventories: Stokların Maliyeti
270Cost Of Inventories Of A Service Provider: Hizmet Sağlayan İşletmelerinin Stok Maliyeti

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir