Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1141Separable Assets: Ayrılabilir Maddi Duran Varlıklar
1142Separate Financial Statements: Bireysel Finansal Tablolar
1143Separately Identifiable: Ayrı Olarak Tanımlanabilir
1144Service Cost: Hizmet Maliyeti
1145Servicing Liabilites: Hizmet Sunma Yükümlülükleri
1146Servicing Rights: Hizmet Sunma Hakları
1147Set Of Financial Statements: Finansal Tablolar Seti (Takımı)
1148Set- Off, Legal Right Of: Mahsup, Yasal Hak Olarak
1149Settle Net= Net Settlement: Karşılıklı Netleştirme (Takas Veya Ödemeyle İlgili Netleştirme)
1150Settlement: Mahsup Etme, Ödeme
1151Settlement (Of Employee Benefit Obligations): Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerini Ödeme
1152Settlement Date: Ödeme (Mahsup) Tarihi
1153Settlement Value: Ödeme (Mahsup) Değeri
1154Severally Liable: Müşterek Ve Müteselsil Borçlu / Sorumlu
1155Share: Hisse, Pay, Hisse Senedi
1156Share Call Options: Hisse Alım Opsiyonu
1157Share Capital: Sermaye
1158Share Consolidation: Hisselerin Birleştirilmesi
1159Share Option Plan: Hisse Edinme Hakkına İlişkin Plan
1160Share Premium: Hisse Senedi İhraç Primi
1161Share Split: Hisse Senedi Bölünmesi
1162Share Warrant: Hisse Senedi İlmuhaberi
1163Shareholder: Hissedar
1164Shareholder’s Equity: Özkaynaklar
1165Shortseller: Açığa Satış Yapan
1166Short Position:Açık Pozisyon
1167Short- Term Employee Benefits: Kısa Vadeli Personel Sosyal Hakları
1168Significant Influence: Önemli Etki
1169Significant Influence: Önemli Etkileme Gücü
1170Single Product Enterprise: Tek Ürünlü Teşebbüs

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir