İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Ürünler
İhraç Yasaklı ve İhracı Ön izne Bağlı Mallar


Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri

ID : 31
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 20
Madde Açıklaması : Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri
İzin Veren Kurum : Çevre ve Orman Bakanlığı
Yasal Dayanak : 08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4856 sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, 08/11/2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu”

87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı

ID : 32
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 21
Madde Açıklaması : 87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı
İzin Veren Kurum : İçişleri Bakanlığı
Yasal Dayanak : 18/05/1955 tarih ve 9009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 6551 sayılı “Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki Kanun”, 87/12028 Karar sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddel

Zeytin fidanı  (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları)

ID : 33
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 22
Madde Açıklaması : Zeytin fidanı  (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları)
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Wassenaar Düzenlemesi. Mühimmat Listesi Kapsamındaki Malzemeler

ID : 34
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 23
Madde Açıklaması : Wassenaar Düzenlemesi. Mühimmat Listesi Kapsamındaki Malzemeler
İzin Veren Kurum : Milli Savunma Bakanlığı
Yasal Dayanak : 03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde

Yaprak tütün, tütün döküntüleri

ID : 35
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 24
Madde Açıklaması : Yaprak tütün, tütün döküntüleri
İzin Veren Kurum : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Yasal Dayanak : 09/01/2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4733 Sayılı “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir