Türk Ata Sözleri
Türk Ata Sözleri


IDSöz
1Abanın kadri, yağmurda bilinir.
2Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
3Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.
4Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.
5Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.
6Acele giden ecele gider.
7Acele ise, şeytan karışır.
8Acele yürüyen yolda kalır.
9Acemi katır kapı önünde yük indirir.
10Acı acıyı bastırır,su sancıyı.
11Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
12Acıkan doymam,susayan kanmam sanır.
13Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.
14Aç ayı oynamaz.
15Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
16Aç koynunda azık durmaz.
17Aç köpek fırın yıkar.
18Aç kurt insana saldırır.
19Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür.
20Aç tokun halinden bilmez.
21Açık yaraya kurt düşmez.
22Açın imanı olmaz.
23Açın karnı doyar gözü doymaz.
24Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.
25Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.
26Adamak kolay,ödemek güçtür.
27Adamakla mal tükenmez.
28Adamın iyisi iş başında belli olur.
29Adı çkmış doksana, hiç inmez seksene.
30Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde"demiş.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir