Türk Ata Sözleri
Türk Ata Sözleri


IDSöz
121At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
122At sahibinin altında kişner.
123At ver hısım ol, kız ver hasım ol.
124At yedi günde, it yediği günde belli olur.
125At, sahibine göre kişner.
126Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.
127Ata et, ite ot verilmez.
128Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır.
129Ateş düştüğü yeri yakar.
130Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
131Atı alan Üsküdar'ı geçer.
132Atılan ok geri dönmez.
133Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.
134Atın iyisi arkadan gelmez.
135Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.
136Atın ölümü arpadan olsun.
137Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.
138Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.
139Avradı er zapdetmez, ar zapt eder.
140Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
141Ay bozmaz, süt kokmaz.
142Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.
143Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.
144Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.
145Ayağını yorganına göre uzat.
146Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.
147Az menfaat çok zarara mal olur.
148Az sabırda, çok keramet vardır.
149Az tamah, çok ziyan getirir.
150Az veren candan çok veren maldan verir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir