Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
36421sınırlimit, border, boundary, nerve, borderline, verge, ambit, paler, purlieu
36422sınır belirtecidelimiter
36423sınır bölgesiborderland
36424sinir bozmakto unhinge
36425sinir bozucuannoying, irritating
36426sinir bozucu tipblighter
36427sınır çizgisiboundary line
36428sınır değerboundary value
36429sınır değer sorunuboundary value problem
36430sinir hücresi uzantısıaxon
36431sinir hücresinden çıkan liflerden biriaxone
36432sınır kalınlığıborder weight
36433sınır koşuluboundary condition
36434sınır ötesi bağlantıcross border connection
36435sınır-ötesi biletlemecross-border ticketing
36436sınır taşılandmark
36437Sınır ÜstüAbove Limit
36438sınıraşan stoktransboundary stock
36439sınırçizgisirengiborderlinecolor
36440sınırdışı etmedeportation
36441sınırlamakto restrain, to restrict, to confine
36442sınırlandırılmışdelimited
36443Sınırlandırılmış AlImport Delimited
36444sınırlandırılmış verexport delimited
36445sınırlandırmadelimitation
36446sınırlandırmakto delimitate, to delimit
36447sınırlanmış tanıtıcıdelimited identifier (sql)
36448Sınırlar ıçerisindein range
36449Sınırları gizleHide Boundaries
36450sınırları zorlaenforce limits

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir