Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
37591stok desteklemerestocking
37592stok durumustock status, state of stock
37593stok edilmiş malstockpile
37594stok içgöç ilişkisistock recruitment relationship
37595stok içgöç modelistock recruitment model
37596stok iyileşmesistock recovery
37597stok kalemiitem of inventory
37598stok listesistock list
37599stok tahministock assessment
37600stok tahminine dayalıstock assessment driven
37601stok yapısıstock structure
37602stokastikstochastic
37603stoklama oranıstocking rate
37604stoklama politikasıstocking policy
37605stoklama yoğunluğustocking density
37606stoklarinventories
37607stokların maliyeticost of inventories
37608stokların muhasebeleştirilmesiaccounting for inventories
37609stokların sınıflandırılmasıclassification of inventory
37610stokların tutarıamount of inventories
37611Stoktakilerin Stock
37612stoktan çekilenremoval
37613stoku artırmastock enhancement
37614STOLshort take off and landing (STOL)
37615stop lambasıreverse light
37616stopajwithholding
37617STPsatellite ticket printer (STP)
37618STPLsatellite printer location
37619stratocumulus bulutstratocumulus cloud (SC)
37620stratüsstratus

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir