Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
42181varsayılan olarak kısa göstergeleri kullancompact legends by default
42182varsayılan paragraf yazıtipidefault paragraph font
42183varsayılan profildefault profile
42184varsayılan renkdefault colors
42185varsayılan renklerdefault colors
42186varsayılan resim dosyasıdefault picture file
42187varsayılan rotadefault route
42188varsayılan saatdefault time
42189varsayılan sayıdefault number
42190varsayılan sayı alanı boyutudefault number field size
42191varsayılan seçenekdefault option
42192varsayılan sekme aralığıdefault tab width
42193varsayılan sekme duraklarıdefault tab stops
42194varsayılan sesdefault sound
42195varsayılan simgedefault icon, default icons
42196varsayılan stildefault style
42197varsayılan sunudefault presentation
42198varsayılan sürücüdriver default
42199varsayılan sürücüyü ... sürücüsüne ayarlama hatasıerror setting the default drive to drive ...
42200varsayılan sütun genişliğidefault column width
42201varsayılan tablolardefault tables
42202varsayılan tarayıcıdefault browser
42203varsayılan tarihdefault date
42204varsayılan tarihsaat alan boyutudefault datetime field size
42205varsayılan tasarımdefault design
42206varsayılan temadefault theme
42207varsayılan tepsidefault tray
42208varsayılan uzatmadefault extension
42209varsayılan veritabanıdatabase default
42210varsayılan veritabanı dizinidefault database directory

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir