Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
42391veri denetlecheck data
42392veri depolamadata storage
42393veri deposudata store
42394veri dizinidata directory
42395veri doğrulamadata validation
42396veri dönüşümüdata transform
42397veri dosyalarıdata files
42398veri dosyasıdata file
42399veri düzenidata outline
42400veri edinmedata acquisition
42401Veri EkleAdd Data, Append Data
42402veri eksikdata incomplete
42403veri erişimidata access
42404veri eşlem ısabetidata map hits
42405veri eşlemi/sndata maps/sec
42406veri etiketidata label
42407veri etiketleridata labels
42408Veri Etiketlerini BiçimleFormat Data Labels
42409veri formudata form
42410veri föyüdatasheet
42411veri geçerlidata valid
42412veri geçerli kılmadata validation
42413veri geçişidata migration
42414veri gerekiyordata required
42415veri girdisidata entry
42416veri giriş kipidata entry mode
42417veri girişidata entry
42418veri girmekenter data
42419veri gönderisidata reference
42420veri görünümüdata look, data view

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir