Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
42481veri niteliğidata quality
42482Veri Noktasını BiçimleFormat Data Point
42483veri önizlemedata preview
42484veri örgütlemedata organization
42485veri örgütleşimidata organization
42486veri ortamıdata medium
42487veri özleştirmedata reduction
42488veri paylaşımıdata sharing
42489veri referansıdata reference
42490veri sağlamadata validation
42491veri saklama birimidata storage unit
42492veri saklama yoğunluğudata storage density
42493veri saklatımıdata storage
42494veri saydamlığıdata transparency
42495veri sayfalarıdatasheet
42496veri sayfasıdata sheet, data source, datasheet, datasheet
42497veri sayfası görünümüdatasheet view
42498veri seçenekleridata options
42499veri serileridata series
42500Veri Serilerini BiçimleFormat Data Series
42501veri şifrelemedata encryption
42502veri sıkıştırcompress data
42503veri sıkıştırmadata compression
42504veri sildelete data
42505veri silmedelete data
42506veri sistemidata system
42507veri sızdırılmasıdata leakage
42508veri sözcüğüdata word
42509veri sözlüğüdata dictionary
42510veri sürükle ve bırakdrag-drop data

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir