Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
44671yerleşme başarısısettlement success
44672yerleşmekto settle
44673Yerleştirarrange
44674yerleştirilecek nesnebuild this object
44675yerleştirmearrange
44676yerleştirme barılodge
44677Yerleştirme Biçimiarrange
44678yerleştirme ıstasyonudocking station
44679yerleştirme seçenekleribuild options
44680Yerleştirmeden SonraAfter Build Step
44681yerleştirmekto fix, to establish, to embed, to imbed
44682yerlilocal, native, domestic, natively, indigenous
44683yerpaylaşan programoverlay program
44684yerpaylaşmakto overlay
44685yersizout of place
44686yersiz itirazlarda bulunarak bahaneler üretmecavil
44687yeryüzüland, earth, soil, geo
44688yeryüzü kıvramlarını takipnap of earth (NOE)
44689yeryüzündeki cehennemhell on earth
44690yeşermekto wait long
44691yeşilgreen
44692yeşil alangreenbelt
44693yeşil bibergreen pepper
44694yeşil fasulyegreen beans
44695Yeşil GeçişiGreen Gradient
44696yeşil kayagrass gob
44697Yeşil KitapGreen Paper
44698yeşil lahanagreen cabbage
44699yeşil mayonezgreen mayonnaise
44700yeşil mercimekgreen lentils

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir