Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
9241çoğaltıcıduplicator
9242çoğaltmareplication, duplication, aggrandizement
9243çoğaltma denetimiduplicate control
9244çoğaltmakto duplicate, to reproduce
9245coğrafigeographical
9246coğrafi alan adlarıgeographic domain names
9247coğrafi bölgelergeographic locations
9248coğrafi konumgeographical position
9249coğrafi numaralandırmageographical numbering
9250coğrafi olarak yakabody of water
9251coğrafik bölümlergeographical segments
9252CoğrafyaGeography
9253çoğu kezoften
9254coğucaextremely
9255çoğulplural
9256çoğul kişilikmultiple personality
9257çoğullama çözmekto demultiplex
9258çoğullukplurality
9259çoğululife
9260çoğunlukmajority
9261çoğunluk etkisibandwagon effect
9262çoğunluk kuralımajority rule
9263çoğunluk payımajority interest
9264çoğunluklalargely
9265çoğuşmaburst
9266çoğuşma kipiburst mode
9267çoğuşmalı iletişimburst communication, burst mode communication
9268çokso
9269çok aceleexigent
9270çok acıtoo hot

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir