Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
10471denetim kolupaddle
10472denetim konumucontrol location
10473denetim kuralıcontrol law
10474denetim kuramıcontrol theory
10475denetim kutusucontrol box
10476denetim liste kutusuna geçiyorcontrol changing to list box
10477denetim masasıcontrol panel
10478denetim masası dilicontrol panel language
10479denetim masası dllcontrol panel dll
10480denetim masası ekranıcontrol panel display
10481denetim masası kilidicontrol panel lock
10482denetim masası uzantısıcontrol panel extension
10483denetim menüsücontrol menu
10484denetim-motorlu eyleyicicontrol-motor actuator
10485denetim noktasıcheckpoint, check point
10486denetim oluşturcreate control
10487Denetim ÖnyüklemesiAudit Boot
10488denetim penceresiaudit window
10489denetim raporuaudit report
10490denetim resme geçiyorcontrol changing to image
10491denetim seçeneklericontrol options
10492denetim sergenicontrol panel
10493denetim sihirbazıcontrol wizard, controlwizards
10494denetim sihirbazlarıcontrol wizards
10495denetim tarihçesiaudit trail
10496denetim toplamıhash total
10497denetim türücontrol type
10498denetim verisi bozukcontrol data corrupt
10499Denetim Yetkisi VerGrant Control
10500denetimçalıştırcontrolrun

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir