Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
1261alfabetik damgaalphabetic character
1262alfabetik dizgialphabetic string
1263alfabetik kodalphabetic code
1264Alfabetik ListeAlphabetical List
1265Alfabetik rakamlarAlphabetic numbers
1266alfabetik sözcükalphabetic word
1267alfanümerikalphameric
1268alfasayısalalphanumeric
1269alfasayısal damgaalphanumeric character
1270alfasayısal imleçalphanumeric cursor
1271Alfasayısal/Sayısal/TarihAlphanumeric/Numeric/Date
1272Alfasayısal sıraAlphanumeric sort
1273Alfasayısal sıralamaAlphanumeric sorting
1274alfasayısal verialphanumeric data
1275algıperception
1276Algıla!Detect!
1277algılamadetection
1278algılama hatasıdetection error
1279algılama kanalısensory canal
1280algılama modudetect mode
1281algılamakto detect
1282algılanabilirdetectable
1283algılanan aygıtlardetected devices
1284algılanan donanımdetected hardware
1285algılanan yapılandırmadetected config
1286algılandıdetected
1287algılanırdetectable
1288algılayıcıdetector
1289algılayıcı aletdetecting instrument
1290Algılayıcı ayarıAdjust detector

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir