Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
17851gösterim aygıtıdisplay device
17852gösterim çevrimidisplay cycle
17853gösterim komutudisplay command
17854gösterim kütüğüdisplay file
17855gösterim öğesidisplay display element
17856gösterimdeon show
17857Gösterinin En ıyisiBest of Show
17858gösterişglitter, swank, pomp, affectation, blazon, swanky
17859gösterişçiposeur, ostentatious
17860gösterişlilush, gallant, posh, flashy, rakish, florid, showy
17861gösterişli ama değersiz şeytrumpery
17862gösterişli beyaz zil şeklinde birden dörde kadar değişen sayıda çiçeği olan bitkiCalochortus nuttallii
17863gösterişsizmodest
17864gösteriyi bitirend show
17865göstermedemonstration, designation, demo
17866göstermekto point, to demonstrate, to indicate, to read, to denote, to reveal, to shew, to show
17867götass, goth, arsehole
17868gotikgothic
17869Götür!Take it there.
17870Götürentaker
17871götürmeexport
17872götürmekto take, to cart, to convey
17873götürüdisadvantage
17874götürü gider emsalilump sum expense
17875götürü ücretflat rate, lump sum wage
17876götürü vergisilump sum tax
17877gouda peynirgouda
17878gov devlet etki alanıgov domain
17879gövdebody, trunk, fuselage, carcass, corpus
17880gövde elemanları (html)body elements (html)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir