Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
19321hava temin teçhizatıair supply fixtures
19322hava temizlemeair cleaning, air treatment
19323hava temizleyiciair cleaner
19324hava temizliğiair purity
19325hava terminaliair terminal
19326hava testiair test
19327hava trafiğine kapalı havaalanıclamped closed aerodrome
19328hava trafik hizmetiair traffic service (ATS)
19329hava trafik kontol assistanıair traffic control assistant (ATCA)
19330hava trafik kontrol görevlisiair traffic control officer (ATCO)
19331hava trafik kontrol merkeziair traffic control center (ATCC)
19332hava trafik kontrolüair traffic control, air traffic control (ATC)
19333hava tüketimiair consumption
19334hava üflemeli soğutmaair blast cooling
19335hava ulusal savunmaANG
19336hava uskuruairscrew
19337hava vanasıair valve
19338hava yastığıairbag, air bag, air cushion
19339hava yenilenmesiair renewal
19340hava yıkayıcıair washer
19341hava yoluairway, skyway, airway (Awy)
19342havaalanıairport, drome, aerodrome (a/d)
19343havaalanı gözetim radarıairport surveillance radar, airport surveillance radar
19344havaalanı işaret ışığıaerodrome beacon (ABN)
19345havaalanı koduairport code
19346havaalanı kontrol bölgesiaerodrome control zone (ACZ)
19347havaalanı kontrol radarıaerodrome control radar (ACR)
19348havaalanı seviyesinden yükseklikabove aerodrome level (aal)
19349havaalanı trafiği bölgesiaerodrome traffic zone (ATZ)
19350havaalanı uçuş bilgilendirme sistemiaerodrome flight information system (AFIS)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir