Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
23821karagöz balığıblack bream, two banded bream
23822karagöz istavritmediterranean horse mackerel, atlantic horse mackerel
23823karagöz (sivri burun)shipshead bream
23824karagözistavritatlantic horse mackerel
23825karagözistavrit balığımediterranean horse mackerel
23826karaibiklihorozbina balığıshanny
23827karakalempencil
23828karakeçi balığıbarbell
23829karakolpolice-station
23830karaktercharacter, characters, char
23831karakter alanıcharacter field
23832karakter aralamacharacter spacing (kerning)
23833karakter aralığıcharacter spacing
23834karakter başvurusucharacter reference
23835karakter biçemicharacter style
23836karakter biçimicharacter format
23837karakter biçimlendirmecharacter formatting
23838karakter biçimlendirme imlericharacter formatting tags
23839karakter biçimlendirme tuşlarıcharacter formatting keys
23840karakter çiftlerini sıkıştırmakto kern
23841karakter değerichar value
23842karakter değişkenicharacter variable
23843karakter değişmezicharacter constant
23844karakter dizesicharacter string
23845karakter dizgisicharacter string
23846Karakter dizicisiTypesetter
23847karakter dizilimicharacter string
23848karakter dizmekto typeset
23849karakter eşlemcharacter map, charmap
23850Karakter Eşlem HakkındaAbout Character Map

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir