Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
24421katılım sertifikasıattendance certificate
24422katılımcıcontributor, attendant
24423katılımcı nocontributor id
24424katılımcılarparticipants, Attendees, attendants
24425katılımcınocontributorid
24426katılıyorumagree
24427katılma tarihidate joined
24428katılmakto participate
24429katılmış nesneembedded object
24430katılmış sql deyimiembedded sql statement
24431katılmıyorumto disagree
24432katımlı matrisadjoint of a matrix
24433kâtipclerk
24434katırmule
24435katır gibimulish
24436katırtırnağıgorse
24437katışık atomlarimpurity atoms
24438katışımcombination
24439katışımsalcombinatorial
24440katışımsal devrecombinatorial circuit
24441katışkıimpurity
24442katıştırembed
24443katıştırıcıcombiner
24444katıştırıcı ini dosyasıembedder ini-file
24445katıştırılamazcan't embed
24446katıştırılmışembedded
24447katıştırılmış bit eşlemembedded bitmap
24448katıştırılmış nesneembedded object
24449katıştırılmış ntembedded nt
24450katıştırılmış ole hizmet programlarıembedded ole servers

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir