Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
9151çizimbelirtmeçizgisidrawcallout
9152çizimçoğaltdrawduplicate
9153çizimenaltagönderdrawsendtoback
9154çizimgrubudağıtdrawungroup
9155çizimhizaladrawalign
9156Çizimi BiçimlendirFormat Diagram
9157Çizimi dönüştürConvert drawing
9158çizimi genişletexpand drawing
9159çizimkatmandeğiştirdrawtogglelayer
9160çizimkılavuzauydurdrawsnaptogrid
9161çizimkılavuzçizgileridrawinggrid
9162çizimlerdrawings, diagrams
9163çizimmenüsü3bdrawmenu3d
9164çizimmenüsü3bderinlikdrawmenu3ddepth
9165çizimmenüsü3brenkdrawmenu3dcolor
9166çizimmenüsügölgelerdrawmenushadows
9167çizimmenüsüıteledrawmenunudge
9168çizimmenüsüoklardrawmenuarrows
9169çizimmenüsüsıraladrawmenuorder
9170çizimmetinkutusudrawtextbox
9171çizimsağadöndürdrawrotateright
9172çizimsağaıteledrawnudgeright
9173çizimseçmedrawunselect
9174çizimsel arabirimGraphical interface
9175Çizimsel Kullanıcı ArabirimiGraphical User Interface (GUI)
9176çizimsel metingraphics text
9177çizimsoladöndürdrawrotateleft
9178çizimsolaıteledrawnudgeleft
9179çizimsonrakiniseçdrawselectnext
9180çizimyenidenşekillendirdrawreshape

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir