Sıkça Sorulan Sorular


IDSoruCevap
61 Kayıt şartlarınız nelerdir? - Türk Sanat Müziği , Türk Halk Müziği , Ses ve Şan Eğitimi Bölümü, Tiyatro Bölümün'e kabul edilecek öğrencilerin 15 yaşından küçük 35 yaşından büyük olmaması şartı aranmaktadır.  - Türk Sanat Müziği , Türk Halk Müziği , Çok Sesli Korolara kabul edilecek sanatçıların 18 yaşından küçük 40 yaşından büyük olmaması şartı aranmaktadır.  - Çocuk Korosuna alınacak koristlerin 8 yaşından küçük ,12 yaşından büyük olmaması şartı aranmaktadır.  - Piyano Kursuna kabul edilecek kursiyerlerin 612 yaş aralığında olması şartı aranmaktadır.  - Gitar Kursuna kabul edilecek kursiyerlerin 10 -17 yaş aralığında olması şartı aranmaktadır.  - Ritim , Yan Flüt , Klarinet , Saksafon kurslarına kabul edilecek kursiyerlerin 12 17 yaş aralığında olması şartı aranmaktadır .  - Korolara , bölümlere ve kurslara kayıt yaptırabilmek için ; yetenek sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır.
62 Asmek nereye bağlıdır? - ASMEK, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir.
63 Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz? - Evet, kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz.
64 Bu sertifika ile iş başvurusu yapabilir miyim ? - Evet, ASMEK'ten aldığınız sertifika ile iş başvurusu yapabilirsiniz.
65 Konser tarihlerinizi nasıl öğrenebiliriz? - Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden , afiş ilanlarından ve sms yoluyla öğrenebilirsiniz.
66Yaş sınırlaması var mı ? - Kurumumuz yetişkin eğitimi verdiğinden kursiyerlerimizin 15 yaşından büyük olmaları gerekmektedir.
67 İki kursa birden katılabilir miyiz ? - Sosyal ve Kültürel ya da Sanat grubu kurslarından birine devam eden kursiyerler farklı alanlardan (Yabancı Dil, Bilgisayar, Meslek Kursları) 2.bir kursa kayıt yaptırabilirler.
68 Kurslarda devam zorunluluğu var mı ? - Evet Kurslarımız da devam zorunluluğu vardır.
69 Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? - TC Numaralı Nüfus cüzdanı fotokopisi  - Diploma fotokopisi  - 2 adet vesikalık fotoğraf,  - 2. kademesi açılan kurslarımıza kayıt olmak için, aynı kursun 1. kademe sertifikası istenecektir.  - Bilgisayar Destekli Mobilya tasarımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar Destekli Reklam ve tasarım, Bilgisayar Destekli Programlama teknikleri,Web Tasarımcısı ve Grafik Animasyon Kursları için Bilgisayar İşletmenliği sertifikası, Web Programcısı  - Halk oyunları, Modern Danslar, Yüz-Vücut Masajı ve Cilt Bakımı Kurs kayıtları için "sağlık raporu" ayrıca Cilt Bakımı kursu ve Yüz-Vücut Masajı için "hepatit b" raporu gerekmektedir.  - Kursa bizzat kendinizin başvurusu gerekmektedir.  - Yaz Spor Okulları ile ilgili bilgi edinme soruları. (Branşlar, hangi tarihlerde yapıldığı, katılım ücreti, yaş grubu, spor faaliyetlerin yapılacağı alanlar, servis)  - Yaz Spor Okulu her yıl Haziran Ayı’nın sonuncu haftasında başlayarak, Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık süreyi kapsamaktadır.  - Katılım ücreti olarak 2011 yılında ücretsiz gerçekleştirilmiştir ve devam eden yıllarda da ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  - Yüzme, Futbol, Basketbol, Bayan Voleybol, Tenis, Taekwondo, Satranç ana branşlar olmak üzere talepler doğrultusunda ilave branşlar açılabilmektedir.  - Yaz Spor Okullarından 7 – 13 yaş grubundaki çocuklarımız hizmet almaktadır.  - Yaz Spor Okulunda bütün sportif dallar branşına uygun spor alanlarında gerçekleştirilmektedir.  - 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz Yaz Spor Okulunda 1375 çocuğa hizmet verilmiştir.  - Yaz Spor Okulu çalışmalarında servis hizmeti verilmemektedir.  - Yaz Spor Okulunda eğitim alan çocuklarımıza branşına göre spor malzemesi ve ekipmanı (alt-üst forma, çorap, çanta, bone, Taekwondo-Karate elbisesi, satranç takımı ) verilmektedir.
70 Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen sportif etkinlik var mıdır? - 2010 yılı içerisinde;  - 08 Mart – 18 Haziran tarihleri arasında 15 yaş ve üzeri bayanlar için Atatürk Spor Salonu’nda Yoga ve Plates kursu açılmıştır.  - 03 Nisan – 18 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünde tüm vatandaşlarımıza açık, Önce Hareket Sonra Bereket isimli sabah sporları etkinliği yapılmıştır.  - Yapılması kararlaştırılan tüm etkinlikler halkımıza ilan edilmek yoluyla duyurulmaktadır.
71 Kepezaltı Santral Mah. Planlama çalışmalarının durumu nedir? - Kepezaltı Santral Mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan büromuzda veri toplama işlemi tamamlanmıştır. Devam etmekte olan planlama çalışmalarının kapsamında, elde edilen veriler doğrultusunda alternatifler geliştirilerek değerlendirilecek ve bu doğrultuda planlama yapılacaktır.
72 Kırcami bölgesine ilişkin planlama çalışmalarının durumu nedir? - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Antalya ili, Merkez ilçesi, Kırcami olarak adlandırılan bölgeyi kapsayan planlama alanı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 5403 sayılı kanun kapsamında “tarımdışı amaçla kullanımının uygun olduğu” yönünde görüş verilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın söz konusu görüş ve İçişleri Bakanlığı’nın “Kamu Yararı” bulunduğuna ilişkin kararına, TEMA Vakfı tarafından dava açılmıştır.  - Antalya 1. İdare Mahkemesine açılan davada E.2008/992.K.2009/994 sayılı ve 30.07.2009 tarihli iptal kararı bulunmaktadır. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2008 gün ve 58 sayılı kararı ve Antalya İl Genel Meclisinin 08.02.2008 gün ve 101 sayılı kararı ile onaylanan 1/50.000 ölçekli Fiziki Stratejik Planı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 15.02.2008 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına dava açılmıştır.  - Dava sonucunda ise, Toprak Koruma Kurulunun “tarımdışı amaçla kullanımının uygun olduğu” yönündeki görüşünün iptal olması üzerine söz konusu üst ölçekli planların Kırcami Bölgesini kapsayan kısmı iptal edilmiştir. Ayrıca, TMMOB Odaları ve Baro tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2008 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına dava açılmıştır. Söz konusu davada Yürütmeyi Durdurma kararı verilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009/447 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli plan revize edilmiş olup, Revize edilen 1/5000 ölçekli plana dava açılmıştır. Dava sonucu 1/5000 ölçekli plan, mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010/136 sayılı kararı ile hukuki açıdan yasallığı kalmayan plan, iptal edilmiştir. Söz konusu alana ilişkin her ölçekteki planlar hukuki süreçler sonucu iptal edilmiş olup, Antalya Büyükşehir Meclisince onaylanmış olan ve yürürlükte bulunan planlarda Kırcami Bölgesi “plansız alan” statüsündedir.
73 Çalkaya bölgesine ilişkin planlama çalışmalarının durumu nedir? - Çalkaya bölgesinde, eski tarihlerde yapılmış olan imar planlarına, imar uygulamalarına, 2b alanlarında ilişkin yaşanan problemler; şerhler, dava dosyaları, onaylı planlar arasında bulunan tutarsızlıklar vb. sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple söz konusu bölgede herhangi bir uygulama yapılamamaktadır. Çalkaya bölgesine ilişkin Belediyemiz ile Aksu Belediyesi arasında ortaklaşa planlama çalışmaları başlatılmış olup, yaşanan sıkıntıların çözülmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
74 Emlak vergimi nasıl ödeyebilirim? - Belediyemizce emlak vergisi tahsilatı yapılmamaktadır. İlgili ilk kademe Belediyesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
75 Belediyenize ait ekmek büfesini nasıl kiralayabilirim? - Söz konusu büfeler EK-DAĞ A.Ş. tarafından kiraya verilmektedir.
76 Adıma kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 775 sayılı yasa şerhini nasıl kaldırabilirim? - Söz konusu yasa şerhi ölüm, emeklilik, görev nakli, parsel üzerine inşaat ruhsatlı bina inşa edilmesi ve binanın nüve (karkas) kısmının tamamlanmış olması durumlarında kaldırılabilir.
77 Belediyenize ait taşınmaz malları nasıl kiralayabilirim? - Belediyemiz taşınmaz malları 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihale suretiyle kiraya verilmektedir.
78 Devir işlemleriyle ilgili istenen belgeler nelerdir? - 1Devir eden ve devir alandan karşılıklı iki dilekçe  - 2sözkonusu taşınmazın kira borcu olmadığına ilişkin mali hizmetler dairesi başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı  - 3Elektrik ve su borcu olmadığına dair ASAT ve AKEDAŞ yazısı  - 4Şirket ise şirket belgeleri istenmektedir.
79 Kazı ruhsatı için hangi belgeler isteniyor? - Dilekçe, İnşaat ruhsatı veya çapı, Ustalık belgesi, ilgili kurum onaylı kroki
80 Konyaaltı Hurma arıtma tesislerinin gece yaydığı koku için yapılabilecek birşey yok mu? - Kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksular atıksu arıtma ile gelmektedirler. Kentin batı bölgesine hizmet veren çeşitli çaplarda yaklaşık 700 km’lik kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır.  - Kanalizasyon sistemindeki anaerobik ayrışma (havasız ortamda biyokimyasal parçalanma) sonucu anorganik ve organik koku yayan maddeler (amonyak, hidrojen sülfür, merkaptan vs..) oluşmaktadır.Kanalizasyon sistemin bağlı olmadığı yerleşim yerlerindeki fosseptik tankları ise vidanjörler ile alınarak arıtma tesisine taşınmakta ve boşaltılmaktadır. Bazı fosseptik tanklarının 10-20 yıl hiç boşaltımadığı da bilinmektedir. Septik hale gelmiş olan atıkların boşaltılması sırasında da etrafa koku yayılmaktadır.  - Koku sorununun giderilmesi amacıyla Hurma Atıksu Arıtma Tesisi kapasite arıtımı kapsamında ön arıtma ünitelerinin üzeri tamamen kapalı olarak inşa edilecek ve kokulu gazlar istenilen konsantrasyon limit değerlerinin altında ve kokusuz olarak atmosfere verilecektir. Vidanjörlerden kaynaklanan kokunun yok edilmesi için vidanjör boşaltım yeri yapılacaktır. Yapım aşamasında olan tesis 2011 yılı ilk yarısında tamamlanmış olacaktır. Kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksular atıksu arıtma ile gelmektedirler. Kentin batı bölgesine hizmet veren çeşitli çaplarda yaklaşık 700 km’lik kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Kanalizasyon sistemindeki anaerobik ayrışma (havasız ortamda biyokimyasal parçalanma) sonucu anorganik ve organik koku yayan maddeler (amonyak, hidrojen sülfür, merkaptan vs..) oluşmaktadır. Kanalizasyon sistemin bağlı olmadığı yerleşim yerlerindeki fosseptik tankları ise vidanjörler ile alınarak arıtma tesisine taşınmakta ve boşaltılmaktadır. Bazı fosseptik tanklarının 10-20 yıl hiç boşaltımadığı da bilinmektedir. Septik hale gelmiş olan atıkların boşaltılması sırasında da etrafa koku yayılmaktadır. Koku sorununun giderilmesi amacıyla Hurma Atıksu Arıtma Tesisi kapasite arıtımı kapsamında ön arıtma ünitelerinin üzeri tamamen kapalı olarak inşa edilecek ve kokulu gazlar istenilen konsantrasyon limit değerlerinin altında ve kokusuz olarak atmosfere verilecektir. Vidanjörlerden kaynaklanan kokunun yok edilmesi için vidanjör boşaltım yeri yapılacaktır.  - Yapım aşamasında olan tesis 2011 yılı ilk yarısında tamamlanmış olacaktır.
81 Hayvan Kayıt Sisteminin amacı nedir? - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü olarak bir kayıt altyapısı oluşturduk. Bu kayıt sistemine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden (www.antalya.bel.tr) veya (http://antalya.petkimlik.com) web adresinden ulaşılabilmektedir. Yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve hayvan sahiplerinin kayıt işlemlerini en kolay şekilde yapabilmeleri için bu altyapı İlçe Belediyeleri, özel veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu sistemi kullanarak, kanunun öngördüğü ve belediyemizin kayıt işlemlerine de uygun şekilde, mikroçip implantasyonu ile hayvanı çok kısa bir sürede kayıt etmek, yasal kimliğe kavuşturmak ve izlenebilirliğini sağlamak mümkündür.
82 Hayvan sahiplenmek istediğimizde sistemden nasıl yararlanabiliyoruz? - Büyükşehir belediyesinin resmi web sitesinden hayvan kayıt sistemine girildiğinde ‘Sahiplendirilmeyi Bekleyenler’ bölümünü seçip, buradan sahipsiz hayvanların bilgilerine ve fotoğraflarına ulaşarak iletişim sağlanabilir ve ücretsiz hayvan sahiplenilebilir.
83 Yolcu bileti nereden alınır? - Şehirlerarası otobüs terminali gişelerinden, şehir içinde bulunan bilet satış noktalarından ve internet aracılığı ile bilet satışı yapan firmaların internet sitelerinden yolcu bileti alabilirsiniz.
84 Terminal otoparkı ücretli mi? - Terminal Otoparkını Kullanan Ticari Otomobiller (Taksiler), Özel Otomobiller (Resmi Olanlar Dahil) 0-25 Dakika Arası Ücretsiz, 25 Dakikadan Sonra Ücretlidir.
85 Terminale giren şehiriçi toplu taşıma araçları var mı? - TK91, TK92, TC93, TL94 ve 600 nolu şehiriçi toplu taşıma araçları, şehirlerarası ve kırsal otobüs terminaline girmektedir.
86 Şehirlerarası otobüs terminalinden hangi il ve ilçelere, hangi saatlerde otobüs olduğunu nasıl öğrenebiliriz? - Antalya otogar işletme müdürlüğünün aşağıdaki linkinden otobüs hareket saatleri ve gidiş yerleri ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.  - http://www.antalyaotogar.com.tr/default.aspx
87 İşyeri açmak istiyorum. Ruhsat yönünden yapılması gereken işlemler nelerdir? -  İşyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”e uygun olarak tanzim ettikten sonra faaliyet konusuna göre Örnek 1/ Örnek 2 de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Müracaat, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
88 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Emniyet Görüşü alınması şart mı? -  “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 32. maddesindeki“…İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir…”hükmü gereği; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Emniyet Görüşü alınması zorunludur.
89 Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri açılabilir mi? -  “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 5. maddesindeki “…Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,…” hükmüne uygun olarak açılabilir.
90 Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine nasıl ruhsat düzenlenir ? - “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 10. maddesinde; “Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.  - Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenir.  - İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir.” hükümlerine uygun olarak ruhsat düzenlenir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir