Sıkça Sorulan Sorular


IDSoruCevap
151 Kira yardımlarının süresi nedir? - Her yıl alınacak Bakan Olur’una göre 6306 sayılı Kanun kapsamındaki riskli alanlarda sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 36 ay, riskli alan dışındaki riskli yapılarda sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.
152 Riskli alan içerisindeki kiracılara yapılacak yardımlar nelerdir? - Riskli alan içerisindeki konut/işyeri kiracılarına tek seferde (defaten) iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) yapılmaktadır.
153 Riskli alan içerisindeki sınırlı ayni hak sahiplerine yapılacak yardımlar nelerdir? - Riskli alan içerisindeki konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere tek seferde (defaten) beş aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) yapılmaktadır.
154 Kira yardımı ile ilgili detaylı bilgiler nereden öğrenilebilir? - Uygulama kapsamındaki alanlara ve alan dışındaki riskli yapılara yapılacak kira yardımları ile ilgili detaylı bilgilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu” üzerinden ulaşılabilir.
155 Açık bölge otoparkı uygunluk izni almak için ne yapmalıyım? - Bölge otoparkı veya genel otopark açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar bu müracaatlarını öncelikle ilgili belediyesinin uygun görüşünü de almak suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığına yaparlar. Yapılan bu teklifler UKOME Genel Kurulu tarafından değerlendirilir.  - Müracaat dosyasında bulunması geren evraklar:  - Sahiplik belgesi ( tapu-kira kontratı)  - (Yerin hisseli olması halinde Başvuru sahibi diğer tüm hissedarların muvafakatlarını almak zorundadır)  - Vaziyet planı  - Röperli kroki  - İmar durumu uygunluk belgesi  - Otopark açma istemi ile ilgili dilekçe  - ilgili Belediye’nin görüş yazısı  - İmar durumu uygunluk belgesi
156 Yeni açılacak hastaneler için Ulaşılabilirlik raporu almak için ne yapmalıyım? - Otopark Giriş/Çıkış ve düzenlemesini gösteren ilgili Belediyesinden onaylı Vaziyet planı (ayrıca dijital ortamda)  - Sahiplik belgesi  - Sayısal Güncel Fotoğraflar  - Açılması Planlanan Özel Hastanenin İşaretli Olduğu Sayısal Konum Bilgisi Dosyası (kmz vb. )  - onaylı İmar Planları
157 Hangi konularda UKOME Genel Kurul Kararı alınması gerekir? - Hız Kesici Kasis Yapılması  - Yön Düzenlemeleri  - Yasaklama Levhaları konulması  - Yasaklama Levhalarının kaldırılması  - Açık bölge otoparkı uygunluk izni alınması  - Yeni açılacak hastaneler için Ulaşılabilirlik raporu alınması  - Sinyalizasyon Sistemi Kurulması  - Yaya geçidi ve üst geçit Yapılması  - Kavşak Düzenlemeleri
158 KUDEB’in açılımı nedir? - Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü’dür.
159 it alanında kalan binamda(ya da sit alanı dışında kalan tescilli binamda) tadilat yapmak istiyorum, hangi belgelerle başvuru yapmam gerek? - “Stratejik Yönetim” Ek:2 veya “Bilgi Edin” kısmındaki “Raporlar” bölümündeki Ek:2’de de belirtildiği gibi “Onarım ön izim süreci” aşağıdaki belgeler gereklidir;  - 1.Yapılacak olan uygulamaya ilişkin bilgi içeren başvuru dilekçesi  - 2.Yapının mevcut durumunun fotoğrafları  - 3.Mülkiyet durum belgesi (tapu fotokopisi ve güncel tapu kayıt sureti)  - 4.Tescilsiz yapılar için yapı kullanma izin belgesi (1957 yılından önce yapılan yapılar için fenni rapor)  - 5.Başvuruyu yapan kiracı ise kira kontratı ve mülk sahiplerince onarıma izin verildiğine dair belge)
160 Sit alanında kalan binamda(ya da sit alanı dışında kalan tescilli binamda) tadilat yapmak için hangi birime başvuru yapmam gerek? - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü-KUDEB’e başvuru yapılması gereklidir.
161 Basit onarım için verilen süre nedir? - Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvurmak zorundadır.
162
163 Basit onarımım bitti ne yapmam gerek? - Bunun için onarımın bittiğine ilişkin dilekçe ile KUDEB’e yeniden başvurulması gerek.  - Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenir.
164 İtfaiye Uygunluk Raporu almak için ne yapmamız gerekiyor? - İlk olarak dilekçe veya Resmi Kurum tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza yazılan yazı ile başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında yanınızda uygunluk raporu alınacak işyerinin m2’sini gösteren evrakı ibraz etmeniz gerekmektedir.
165 Yangın Güvenliği ve Önlemleri eğitimi almak için ne yapmamız gerekiyor? - Yangın Güvenliği ve Önlemleri eğitimi için gerekli olan bütün bilgiler Belediyemiz web sitesindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı bölümünün içindeki “Başvuru Rehberi”nde bulunmaktadır.
166 Afet Bilinci Eğitimi almak için ne yapmamız gerekiyor? - Dilekçe veya Resmi Kurum tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza yazılan yazı ile başvuru yapılması gerekmektedir.
167 Araç kiralamak ve araç ile su almak için ne yapmamız gerekiyor? - Araç kiralamak ve araç ile su almak için gerekli olan bütün bilgiler Belediyemiz web sitesindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı bölümünün içindeki “Başvuru Rehberi”nde bulunmaktadır.
168 Sulama ve yıkama işlemleri için ne yapmamız gerekiyor? - İtfaiye hizmetlerinde sulama ve yıkama işlemleri bulunmamaktadır. Bunun için ilgili ilçe belediyesine başvuru yapmanız uygun olacaktır.
169 Haşim İşcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi olarak verdiğimiz hizmetleriniz nelerdir? - Danışmanlık Hizmetleri  - Hobi Atölyesi  - Eğitici Seminer Programı  - Okula Yardımcı Eğitim Programları  - Yetişkin Okur Yazarlığı Programı  - Aile Eğitimi 3-6 Yaş  - Hamilelik Okulu  - Evliliğe ilk Adım Projesi  - Canım Aile Projesi  - Anne Benimle Oynar Mısın Projesi  - Babamla Öğreniyorum Projesi  - Kadın Sığınma Evi  - Kadına Şiddet Yardım Hattı  - Kadın Danışma Merkezi
170 Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi başvuruları nasıl yapılmaktadır? - Danışmanlık hizmeti randevuları telefon ile alınmakta olup, diğer hizmetlerimiz için kişisel başvuru yapmaları gerekmektedir.
171 Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri ne tür danışmanlık hizmetleri vermektedir? - Hukuk Danışmanlığı Alın  - Diyetisyenimizden Rehberlik Alın  - Çocuk Gelişim Uzmanı Desteği Alın  - Aile Danışmanlığı Alın  - Ergen Desteği Alın  - Psikolojik Destek Alın
172 Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi olarak verdiğimiz hizmetleriniz ücretli mi? - Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi olarak vermiş olduğumuz tüm hizmetlerimiz ücretsizdir.
173 Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi olarak verdiğimiz hizmetlerinizin çalışma saatleri ve günleri nelerdir? - Hafta İçi  - 08.00 12.30  - 12.30 17.00
174 Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi birimleriniz nerelerde bulunmaktadır? - Çamlıbel Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi  - Döşemealtı Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi  - Fatih Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi  - Haşimişcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi  - Santral Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi  - Serik Aile Eğitm ve Sosyal Hizmet Merkezi
175 Gençlik Danışma Merkezinde verilen hizmet neleri kapsamaktadır? - Psikolojik Danışmanlık Hizmetini karşılamaktadır.
176 Randevu bir defaya mahsus mu alınmaktadır? - Uzman değerlendirmesi sonucunda vatandaşa bilgi verilecektir.
177 Hangi yaş grubu hizmetlerinizden faydalanabilir? - 6-30 yaş aralığında vatandaşlarımız hizmetlerimizden faydalanabilir.
178 Hangi konularda destek vermektesiniz? - Bireysel Psikolojik Danışmanlık, Sınav Kaygısı, Öfke Kontrol, Stres Yönetimi ile Başa Çıkma, Ergenlik Dönemi sorunları çocuklara ve ailelere yönelik bilgilendirme kapsamında iletişim becerileri hizmeti verilmektedir.
179 Engelli Danışma Merkezinden danışmanlık ve yönlendirme hizmeti almak için nasıl başvuru yapabilirim? - Şahsen veya telefonla başvuru yapabilirler.
180 Engelsiz Ulaşım Aracından nasıl faydalanabilirim? - Engellinin kendisi veya yakını merkezimize gelerek başvuru yapabilir.Başvuru esnasında engelli bilgi formu doldurularak engelli kişinin engelli olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu istenir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir