Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
62311massenhaftmassive, massif
62312massenhaftemassive, massif
62313massenhaftenmassive, massif
62314massenhaftermassive, massif
62315massenmedienmass media
62316massenmordmassacre collectif
62317massenproduktionproduction de masse, production de masse
62318massentierhaltungélevage industriel, élevage de masse, élevage intense, élevage en batterie
62319massentourismustourisme de masse
62320massenvernichtungswaffenarmes de destruction massive
62321massenweisemassive, massif
62322massgabemesure
62323massgabenmesure
62324massgebendedéterminant, normatif
62325massgeblichedéterminant, prépondérant
62326massgeblichendéterminant, prépondérant
62327massgeschneidertesur mesure
62328masshaltenmodération
62329massivemassenhaft, massenweise, klotzig, wulstig
62330massnahmen ergreifenprendre des mesures
62331massnahmen-ergreifenprendre des mesures
62332massnahmenkatalogcatalogue de mesures
62333massvollmodéré, mesuré
62334massvollenmodéré, mesuré
62335masszahlcote
62336masteramendement, mât, engraissement
62337mastschweineporcs à l'engrais
62338materialistischmatérialiste
62339materialsmatériel, documents, matériau, matos
62340materiellematériel, matérialiste

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir