Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
7741Ausflugrandonnée, excursion
7742Ausflugsdampferbateau de plaisance
7743Ausflugslokalguinguette, restaurant touristique
7744Ausflugsschiffbateau de plaisance
7745Ausflugszielbut d'excursion
7746Ausflussdécharge
7747Ausflussöffnungorifice de sortie
7748ausformenformer
7749ausformulierenformuler
7750ausforschenexaminer
7751ausfräsenaléser, mortaiser
7752ausfragenquestionner
7753ausfranseneffranger
7754ausfressenvider
7755Ausfrierengelée
7756ausführbarexportable, réalisable
7757ausführenexécuter, sortir, exporter, traiter, mettre en application, mettre en œuvre
7758ausführendperformants
7759Ausführendeinterprète, exécutante
7760ausführende Gewaltpouvoir exécutif
7761Ausführenderinterprète, exécutant
7762Ausführerexportateur, exécuteur
7763Ausführerinexportatrice, exécutrice
7764ausführlichen détail, amplement, ex professo
7765Ausführungexécution, déclaration, mise en œuvre
7766Ausführung des Haushaltsplansexécution du budget
7767Ausführungenréalisations
7768Ausführungsbestätigungaccusé d'exécution
7769Ausführungsbestimmungenprescriptions de mise en œuvre
7770Ausführungsdatumdate d'exécution

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir