Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
18301bezugnahmeréférence
18302bezugnahmenréférence
18303bezugnehmendconcernant
18304bezugsperception, revêtement, taie
18305bezugsgroessevaleur de référence
18306bezugsrahmencadre de référence
18307bezugszeitraumpériode de référence
18308bezuschussungsubventions
18309bezwecktviser, avoir pour but
18310bezweifeltdouter
18311bezweifledouter
18312biBi
18313bï ½bï ½bi
18314biarritzBiarritz
18315bibliothekswesenbibliothèques
18316biegen abplier, virer, courber, recourber, obliquer, s'écarter
18317bienenabeilles
18318bieteproposer
18319bieten anoffrir, présenter
18320bietendeproposer
18321bietetproposer
18322bikeVTT, vélomoteur, V.T.T.
18323bilanzenbilan, bilan, balance des comptes
18324bilanzsummetotal du bilan
18325bilddateifichier vidéo
18326bilden ausformer, instruire
18327bildendeformer, éduquer
18328bildendenformer, éduquer
18329bilder rahmenimage, illustration
18330bildergaleriegalerie d'images

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir