Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
27061entkoffeinierendécaféiner
27062entkoffeiniertdécaféiné, décaféinée
27063entkohlendécarburer
27064Entkolonialisierungdécolonisation
27065entkolonisierendécoloniser
27066Entkolonisierungdécolonisation
27067entkommenévasion
27068entkonfessionalisierenlaïciser
27069entkoppelndécoupler
27070Entkopplungdécouplage
27071entkorkendéboucher
27072entkostierendécoquetancer
27073entkräftenépuiser, fatiguer, infirmer, anémier, alanguir
27074Entkräftunginanition
27075entkräuselndécrêper
27076entkrampfendécrisper
27077entkrausendéfriser
27078entkriminalisierendépénaliser
27079Entkriminalisierungdépénalisation
27080Entladendéchargement
27081entladen (Gewehr)décharger
27082entladene Waffearme déchargée
27083Entladungdéchargement, déchargement
27084entlangle long de
27085entlang (+ Akk.)le long de
27086entlangfahrenlonger
27087entlangführenconduire le long
27088entlanggehensuivre, longer
27089entlangkriechenramper le long
27090entlanglaufencourir le long

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir