Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
30301Spielfilmuzun metrajlı film
30302Langlebigkeituzun ömürlülük
30303langhaariguzun saçlı
30304langfristiguzun süreli
30305Langzeitarbeitsloseuzun süreli işsiz
30306Langzeitarbeitslosigkeituzun süreli işsizlik
30307langfristiger Mietvertraguzun süreli kira sözleşmesi
30308langwieriguzun süren
30309Langzeitwirkunguzun vadeli etki
30310Langzeitstudieuzun vadeli öğrenim
30311langeuzun zaman
30312seit langemuzun zamandır
30313langersehntuzun zamandır beklenen
30314Stelzenläuferuzunbacak kuşu
30315Langspielplattenuzunçalar
30316Längsstreifenuzunlamasına şerit
30317schlitzenuzunluğuna yarık açmak
30318Längeuzunluk
30319Glieduzuv
30320zusagenvaat
30321versprechenvaat etmek
30322Sermonvaaz
30323predigenvaaz etmek
30324Laufzeitvade
30325Fälligkeitvade bitimi
30326Zahlungsfristenvadeler
30327Termingeldzinsertragvadeli mevduat faiz geliri
30328Festgeldvadeli para
30329fälligvadesi gelen
30330Talvadi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir