Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
31861nachfüllenyeniden doldurmak
31862überdenkenyeniden düşünmek
31863umbildenyeniden düzenlemek
31864Umerziehungyeniden eğitim
31865umerziehenyeniden eğitmek
31866zurückgreifenyeniden ele almak
31867Rückeroberungyeniden ele geçirmek
31868refinanzierenyeniden finanse etme
31869Sanierungsgebietyeniden geliştirme alanı
31870Wiedereinstiegyeniden girme
31871rarbeitenyeniden gözden geçirmek
31872Umgruppierungyeniden gruplandırmak
31873Neuberechnungyeniden hesaplama
31874nachrechnenyeniden hesaplamak
31875wiederbesetzenyeniden işgal etmek
31876nachbearbeitenyeniden işleme
31877Neubestellungyeniden ısmarlama
31878nacherzählenyeniden kendi sözleriyle anlatmak
31879wiederentdeckenyeniden keşfetmek
31880Neupositionierungyeniden konumlandırma
31881Neugründungyeniden kurma
31882rekonstruierenyeniden kurmak
31883reorganisierenyeniden organize etmek
31884Umverteilungyeniden paylaşım
31885nachzählenyeniden saymak
31886Wiederwahlyeniden seçilme
31887nacharbeitenyeniden üzerinde çalışmak
31888restrukturierenyeniden yapılandırma
31889Neustrukturierungyeniden yapılanma
31890Restrukturierungsplanyeniden yapılanma planı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir