Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
32011Platzverweisyerinden atılma
32012auffahrenyerinden fırlamak
32013sitzenbleibenyerinden kalkmamak
32014verschobenyerinden oynatmak
32015anstelleyerine
32016ersetzenyerine başkasını koymak
32017Nachfolgeryerine geçen
32018substituierenyerine geçirmek
32019Nachfolgeyerine geçme
32020nachfolgenyerine geçmek
32021versäumenyerine getirememek
32022unerfülltyerine getirilmemiş
32023erledigtyerine getirilmiş
32024Vollzugyerine getirme
32025erfüllenyerine getirmek
32026erledigenyerine getırmek
32027zurückstellenyerine koymak
32028verlegenyerine koymamak
32029ausgerichtetyerine oturtulmuş
32030orientierungyerini belirleme
32031Verlagerungyerini değiştirme
32032verstellenyerini değiştirmek
32033Ortungyerini tespit etme
32034Globuseyerküre
32035Stellenyerler
32036ortsansässigyerleşik
32037Sesshaftigkeityerleşiklik
32038Besiedlungyerleşim
32039Siedlungsplatzyerleşim alanı
32040Wohnbaugebietyerleşim bölgesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir