Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
32341Prüfungyoklama
32342Anwesenheitslisteyoklama listesi
32343überprüfenyoklamak
32344entbehrenyokluğunu çekmek
32345vermissenyokluğunu hissetmek
32346nullyokluk
32347sonstyoksa
32348armyoksul
32349Habenichtsyoksul kimse
32350Dürftigkeityoksulluk
32351Armutsgrenzeyoksulluk sınırı
32352entziehenyoksun bırakmak
32353vorenthaltenyoksun bırakmak saklamak
32354Abhangyokuş
32355talwärtsyokuş aşağı
32356bergaufyokuş yukarı
32357Bergfahrtyokuşa çıkış
32358Gleisyol
32359verursachenyol açmak
32360Streckennetzyol ağı
32361Mitreisenderyol arkadaşı
32362Abzweigungyol ayrımı
32363Straßenmeistereiyol bakım deposu
32364Straßenzustandyol durumu
32365Straßenverlaufyol gidişatı
32366richtungsweisendyol gösteren
32367Wegweiseryol gösterici levha
32368führenyol göstermek
32369Straßenlärmyol gürültüsü
32370Verkehrssicherheityol güvenliği

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir