Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
33151Zwangsarbeitzorunlu iş
33152Zwangsarbeiterzorunlu işçi
33153Anwesenheitspflichtzorunlu katılım
33154Meldepflichtzorunlu kayıt
33155Nötigungzorunlu kılma
33156nötigenzorunlu kılmak
33157Pflichtteilzorunlu kısım
33158Pflichtschulezorunlu okul
33159notwendigerweisezorunlu olarak
33160entbehrlichzorunlu olmayan
33161Wahlpflichtfachzorunlu seçmeli ders
33162Pflichtversicherungzorunlu sigorta
33163pflichtversichertzorunlu sigortalı
33164Zwangsverwaltungzorunlu yönetim
33165musszorunluk
33166Verbindlichkeitenzorunluluk
33167pleitezüğürt
33168tyrannisierenzulmetmek
33169Lockezülüf
33170Monokratiezulüm
33171schichtenzümre
33172Smaragdezümrüt
33173Geckzüppe
33174Snobismuszüppelik
33175Giraffenzürafa
33176Oboezurna
33177Barrakudazurna balığı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir