Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
5101Bruttogewinnbrüt kazanç
5102Bruttogehaltbrüt maaş
5103dieserbu
5104heute Abendbu akşam
5105dazubu amaçla
5106mittlerweilebu arada
5107inzwischenbu aralık
5108nunbu durumda
5109uterdessenbu esnada
5110heute Nachtbu gece
5111derartigbu gibi
5112heutzutagebu günlerde
5113wird ja immer schönerbu işten kurtuluş yok
5114Wie viel kostet das?Bu kaça?
5115sovielbu kadar
5116ich habe mir soviel Mühe gegebenbu kadar uğraştım
5117diesmalbu kez
5118Wer ist das?Bu kim?
5119diesbezüglichbu konuda
5120Was ist das?Bu ne?
5121folglichbu nedenle
5122Was ist das?bu nedir?
5123heute Morgenbu sabah
5124ist nichts für dichbu sana göre değil
5125derartbu şekilde
5126derartbu suretle
5127solcherleibu tür
5128herbu yana
5129heuerbu yıl
5130diesjährigbu yılki

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir